Nazar Kimlere Değer

08 Aralık 2021
Nazar Kimlere Değer

Bir insanın bir insana veya eşyaya, haset bakışlarıyla veya kıskançlık bakışlarıyla bakıp zarar verebilmesi anlamına gelen nazar; bu durumdan muhafaza olmayan her insana değebilir…


 


Kitabımız Kuran-ı Kerim de bu hususla ilgili olarak tedbir için 8 ayeti kerime bulunmaktadır. Mümin kul bu ayeti kerimeleri okuduğu vakit, insan ve cinlerden hiç birinin nazarları değmez biiznillah…


 


Bu ayeti kerimeler şunlardır ; Fâtihâtü’l- Kitâb , yedi âyettir.


 


Ve Âyete’l-Kürsî’dir… 


 


Yine mümin kulun Ayetel Kürsiyi okuyup kendine üflemesi gibi, Felak ve Nas surelerini de okuması tavsiye edilmiştir. Tüm bu sureler muhafaza edici özelliğe sahiptir. Kişi bu sureleri ve ayeti kerimeleri  yalnızca kendisine değil, başkasına da okuyup üfleyebilir. Çünkü nazarın herkese değme ihtimali vardır. Bu yüzden kendi bakışlarımızdan, nazarlarımızdan da başkalarına zarar vermemek adına, gördüğümüz şeylerde de duâ halinde olmalıyız. Bir kimse görüp beğendiği birşeye kendi nazarının isâbet edip de zarar vermemesi için ;


 


“Maaşallahu la guvvete illâ billâh” yani “Allah’ın dilediği olur, güç ve kuvvet ancak Allah’a mahsustur.” demesi uygundur. Mübarek olması için de ; “ Bârekallahu fîke ve aleyke” yani “Allah hakkında hayırlı eylesin!..” demeyi unutmaması gerekir.


 


Unutulmamalıdır ki nazar herkese değebilir. Efendimiz sav bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır ;


 


“Nazar, insanı kabre, deveyi tencereye sokar (öldürür).”


 


Suyûti, el-Câmiu’s- Sağir, II, 60 )


 


Bu yüzden mümin kula düşen ; muhafaza ayetlerini okuyup korunmak, ve başka mahlûkata da (yaratılmışlara)  hâlikin (yaradanın) nazarıyla bakabilmektir…

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! 0532 727 04 46