Whatsapp Destek
Whatsapp Destek

Vefk Nedir?

VEFK NEDİR?

Vefk’in sözlük anlamı ; uyumdur. Dini bir terim olarak ise vefk ; tesirli duâ manâsına gelmektedir. Kelimelerin ya da harflerin ebced hesabıyla toplamlarının birbirine eşit olması gerekir. Vefk dikdörtgen içerisinde birbirini dik olarak kesen doğruların arasında meydana gelmiş olan dörtgenlere, belirli zaman ve şartlar da, belli kurallar ile sayılar, sayıların değerlerinde harfler, kelimeler ya da sayıların, harflerin ve kelimelerin beraber yazılmasıyla meydana getirilen şeklidir. Kısacası vefk; ebced harfleri ile, bu harflerin sayı değerlerinden yola çıkılarak, değişik şekiller yapılarak duâların rakamlara, geometrik çizim haline dönüşmesine denilmektedir. Yapılışının belli bir düzeni ve hesabı vardır.

Bu yazan kişiler ise kendilerine kaynak olarak Kuran’ı Kerim de “kesik harfler” olarak ifade edilen “hurufa mukattaa” harflerini gösterirler. Bunlar ; “hâ-mim, yâ-sin, elif-lâm-mim” gibi manası müteşabih olan ayeti kerimelerdir.

Fakat Allah inancı kalbine tam yerleşmiş bir Müslüman, herşeyi ondan bekler ve bu tarz meselelerle vakit harcamaz. Çünkü belli bir hesapla yapılan bu duaların, yazıların istismar edilmesi sonucu çok farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Tüm sebepleri ve sonuçları yalnızca Allah’tan bilmek gerekir. Ayrıca manâsı ve mahiyeti bilinmeyen vefk ve benzeri şekillerin yapılmasını-kullanılmasını başta İmam Nevevi, İbn Hacer el-Heytemi gibi islam ulemâsı câiz görmemişlerdir. Çünkü içlerinde büyü ve sihir malzemelerinin olması söz konusu olabilmektedir.

Fal, nücum, azayim gibi uygulamalar açıkça hadislerde Peygamber Efendimiz sav. tarafından haram sayılarak yasaklanmış olup, buna benzer sırlı, örtülü şeyler de caiz görülmemektedir.

2018 - Aydınlı Mehmet Hoca