Whatsapp Destek
Whatsapp Destek

Koruyucu Vefkler

KORUYUCU VEFKLER

Vefkler; belli yazım kuralları olan ve belirli ayetlerin, isimlerin belirli oranlarda yazılarak veya okunarak işlendiği, ebced hesaplarının yapıdığı, bir dua metodudur. Bu konu da ehil olmayan kimselerin bu işlerle uğraşmasında çok büyük sakıncalar vardır. İstismara açık bir mevzuu olduğundan dolayı, kişi bunu hayra da şerre de kullanıp başına âfetler açabilir. Bu yüzdendir ki bir Müslümanın böyle tılsımlı, sihirli duâlara başvurmadan evvel , yüce kitabımız Kuran-ı Kerim de geçen ve bizleri muhafaza eden ayeti kerimeleri bolca okumalı ve yalnızca Allah’a dayanıp sığınmalıdır…

Vefk, ebced harfleri olarak bilinen, harflerin sayı değerlerinden yola çıkarak, değişik ve çoğu anlaşılmaz şekiller yapılarak duaların rakamlara, geometrik çizim ve biçimlere dökülmesi şeklinde de olabiliyor. Bunu yapan kişiler daha sonra buradan şifa, bir derman ve kurtuluş çaresi ürettiklerini ileri sürüyorlar. İşin ilginç ve endişe veren yönü, vardıkları sonuçları Kur’ân âyetlerine, esmâ-i hünsâya, ledün ilmine, gayb bilgisine, Levh-i Mahfuz gibi ilahi kaynaklara dayandırarak, bir çeşit inandırıcı yaklaşım sergilemeleridir.

Kuran’ı Kerim de geçen ve “muâvizeteyn” yani “koruma” olarak isimlendirilen “Felak ve Nâs” sûreleri, bizlere en güzel kalkan olmuş, ayrıca “Âyet’ül-Kürsi” de bizleri koruyup kollayan, muhafaza eden ayeti kerimeler arasında yer almıştır.  Cenabı Hakk bu sureleri bize yüce kitabımız Kuran’ı Kerim de bilidirmiş, Efendimiz sav.’de okuyup muhafaza olunmamızı tavsiye buyurmuşlardır… Hz. Hatice validemiz şöyle rivayet etmiştir: “Hz. Peygamber (s.a.v) rahatsızlandığı zaman Muavvizeteyni okur ve vücuduna üflerdi. Hastalığı ağırlaştığı zaman ona Muavvizeteyni ben okudum ve bereketini umarak kendi ellerimle vücudunu sıvazladım.”

Hz. Peygamber (Sav) yatağına girdiği zaman İhlâs sûresiyle Muavvizeteyni okurdu. Hz. Aişe validemizden şöyle rivayet etmiştir: “Hz. Muhammed (sav) her gece yatmağa hazırlandığı zaman iki elini açarak birleştirir, İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini okuyarak ellerinin içine üfler, sonra başından ve yüzünden başlayarak üç defa elinin eriştiği kadarıyla bütün vücudunu sıvazlar ondan sonra yatardı…”

2018 - Aydınlı Mehmet Hoca