Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Whatsapp Destek

Nazar Nedir

 Nazar kelimesi sözlük anlamı olarak ; göz atma, bakma, bakış, teveccüh gibi mânâlara gelmektedir.

Dini literatür de ise daha çok ; bir insanın başka bir insana veya bir eşyaya, haset ederek bakması veya kıskanarak bakıp ona zarar vermesi anlamına gelir. Zaman zaman Türkçe de “kem göz” diye tâbir edilen kötü ve zarar veren bakış mânâlarında da kullanılmaktadır…

Nazar yani göz değmesi dinimizde vardır ve bu hâkikâti Efendimiz (sav) şöyle bildirmişlerdir 

Göz değmesi (nazar) haktır.”  ( Buhâri, Tıb, 36 )

“Nazar, insanı kabre, deveyi tencereye sokar (öldürür).”

( Suyûti, el-Câmiu’s- Sağir, II, 60 ) 

Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim de bulunan KALEM suresinin 51.ci ve 52.ci ayeti kerimeleri nazar ayetleri olarak bilinir ve nazardan muhafaza olunmak için okunur.

Bu ayeti kerimeleri kişi hem kendisine hem başkasına okuyabilir.

Ayet-i kerimeler şöyledir ;

“ Ve in yekâdullezîne keferû le yüzligûneke bi ebsârihim lemmâ semiuzzikra ve yegûlünne innehû le mecnûn. Ve mâ hüve illâ zikrul’lil âlemin…” 

Mânâsı ; 

“Doğrusu inkâr edenler, Kur’ânı dinlediklerinde neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. “ O delidir” diyorlardı…” 

Bir kimse görüp beğendiği birşeye kendi nazarının isâbet edip de zarar vermemesi için ;

“Maaşallahu la guvvete illâ billâh” yani “Allah’ın dilediği olur, güç ve kuvvet ancak Allah’a mahsustur.” demesi uygundur. Mübarek olması için de ; “ Bârekallahu fîke ve aleyke” yani “Allah hakkında hayırlı eylesin!..” demeyi unutmaması gerekir…

2018 - Aydınlı Mehmet Hoca