Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Whatsapp Destek

NAZAR DEĞMESİ NASIL OLUR ?

Nazar yani göz değmesi dinimizde vardır ve bu hâkikâti Efendimiz (sav) şöyle bildirmişlerdir: 

Göz değmesi (nazar) haktır.”  ( Buhâri, Tıb, 36 )

Nazar herkese değebilir. Efendimiz sav bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır ;

“Nazar, insanı kabre, deveyi tencereye sokar (öldürür).”

( Suyûti, el-Câmiu’s- Sağir, II, 60 ) 

Bu yüzden mümin kula düşen ; muhafaza ayetlerini okuyup korunmak, ve başka mahlûkata da (yaratılmışlara)  hâlikin (yaradanın) nazarıyla bakabilmektir…

Bir insanın başka bir insana veya bir eşyaya, haset ederek bakması veya kıskanarak bakıp ona zarar vermesi anlamına gelen nazarın, zaman zaman Türkçe de “kem göz” diye tâbir edilen kötü ve zarar veren bakış mânâlarında da kullanıldığı olmuştur. Dolayısıyla bâzı kimseler başlarına gelen olumsuz hâdiseler neticesinde, “bana nazar değdi, nazara geldik, nazar çıktı” söylemleriyle hayıflanarak durumlarını ifade ederler. Başlarına gelen hallerin nazardan dolayı olduğunu söylerler. Nazarın nasıl ve ne şekilde tesir ettiğinin en doğru bilgisini ise yalnızca Cenab-ı Hakk bilir.

Tüm zararlı bakışlara, etkilere karşı kulun kendine muhafaza ayetlerini okumasında fayda vardır.

Kuran-ı Kerim de bulunan KALEM suresinin 51.ci ve 52.ci ayeti kerimeleri nazar ayetleri olarak bilinir ve nazardan muhafaza olunmak için okunur.

Bu ayeti kerimeleri kişi hem kendisine hem başkasına okuyabilir.

Ayet-i kerimeler şöyledir ;

“ Ve in yekâdullezîne keferû le yüzligûneke bi ebsârihim lemmâ semiuzzikra ve yegûlünne innehû le mecnûn. Ve mâ hüve illâ zikrul’lil âlemin…”

Mânâsı ;

“Doğrusu inkâr edenler, Kur’ânı dinlediklerinde neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. “ O delidir” diyorlardı…”

2018 - Aydınlı Mehmet Hoca