Whatsapp Destek
Whatsapp Destek

Muskanın Faydaları

MUSKANIN FAYDALARI

İslam âlimleri, zararı gideren şeyleri üçe ayırmıştır:

Birincisi ; açlık için ekmek yemek ve susuzluk için su içmek gibi kesin olanlarıdır. İkincisi ; tıbbî tedâvilerin bir kısmı gibi muhtemel (maznun) olanlardır. Üçüncüsü de ; okuyarak tedâvi gibi, etkisi ihtimalli olanlardır.

Zararı gidereceği kesin olan şey kullanmak farz ve onu terketmek haram değildir. Üçüncü türünü yapmak da câizdir.

( Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul 1970, IX/6395 vd)

 Buradan hareketle İslam’a göre nazar, korku ve benzeri bazı psikolojik hastalıklar için sûre, âyet, hadis ve duaları okumak ve yazıp bir yere asmak caiz olarak görülmüştür görüşü de vardır.

Kişinin bir hastalıkla imtihan edildiği vakit tedavi olmak için çare araması, şifası için ayetler, dualar okumasında İslam dini bir sakınca görmemiştir. Ebû Hureyre, İbn Abbas ve İbn Mes’ûd’tan rivâyet edildiğine göre, birisi Hz. Peygamber (sav) ‘in huzuruna gelerek, “ Ya Rasûlallah, gerektiğinde tedavi olalım mı?” diye sormuş, Hz. Peygamber sav bu soru üzerine şöyle buyurmuştur :

“ Ey Allah’ın kulları tedâvi olunuz. Yüce Allah ihtiyarlığın dışındaki her hastalığın şifâsını da yaratmış.” ( Buhâri, Tıb, 1; Tirmizî, Tıb,2 )

Dolayısıyla mümin kul kendisine isâbet eden hastalıktan dolayı şifâsını aramalı, şifâyı bulduğunda ise şifa verenin vesileler değil de yalnızca Cenab-ı Hakk olduğu gerçeğini unutmamalıdır. Örneğin geçirdiği ağır bir hastalık sonrası tedavinin akabinde kişinin “beni doktor kurtardı” gibi sözler de bulunması, asıl şifa verene karşı âmâ olduğunu göstermekle birlikte iman bakımından da kendisini tehlikeye de sokan bir durumdur. Yapılan muskaların, okunan duâların ardından fayda görülmüş ise, her zaman Cenabı Hakkın dilemesiyle olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

Hz. Peygamber sav hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi :

“ Ey Allah’ım, Ey insanların Rabbi, şu hastalığı götür, şifâ ver, şifâ veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifâ yoktur. Hastalığı ortadan kaldıracak bir şifâ ver.”  ( İbn Mace, Tıb, 35,36 )

 Bu ve benzeri rivayetler ışığında okuma, yazma sureti ile tedavi câizdir görüşü bulunmaktadır. Fakat bazı şartlar vardır :

  • Okunan ve yazılan şey sûre , âyet, hadis veya manâsı anlaşılan duâ olacak,
  • Manası bilinmeyen bir takım isim, harf, resim ve işaretler kullanılmayacak,
  • Tıbbi tedavide olduğu gibi, burada da şifa verenin yalnız Allah olduğuna inanılacak; O’ndan başkasından hiçbir şey umulmayacaktır.
  • Ayırma, iflas ettirmek için bir kişinin kötülüğüne yapılmayacaktır.

( Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, IX/6397)

2018 - Aydınlı Mehmet Hoca