Whatsapp Destek
Whatsapp Destek

Muska Çeşitleri

MUSKA ÇEŞİTLERİ

Muska kelimesinin aslı “nüsha”dır. Arapça nüsha’dan Türkçeye bu şekilde, değişerek geçmiştir. Farklı bölgeler de farklı isimlerle de anılmaktadır. Örneğin ; Kuzey Afrika’da “hurz” , Doğu Arabistan’da “hamaya”, “Hafiz” yahutta “maâza”, Türkiye’de “muska”, “nüsha” veya “hamail” diye anılmaktadır.

Muska yazılı bir kağıt parçasıdır ve genel de üzerinde ayet, hadis, veya duaların yazıldığı, korunmak veya tedavi olmak maksadıyla kullanılan üçgen şeklinde katlanıp üzerine asılan bir nesnedir.

Yazılan muskanın konulduğu yer bakımından çeşitleri bulunmaktadır. Örneğin; genelde üçgen şeklinde olup meşin, gümüş, teneke, altın kaplar içine konarak boyuna asılır veya kola takılır. Bazen de dört köşeli veya kalp şeklinde kaplara da konulan hamâil, bütün İslam dünyasında yaygın olarak kullanılmıştır ve hala da kullanılmaktadır.

Muskanın içerisine yazılışı bakımından da çeşitleri bulunmaktadır. Örneğin bazı muskalara; rakamlar, rumuz ve işaretler, insan ve hayvan resimleri, garip harf ve şekiller, Allah’ın, meleklerin, efsanevi kişilerin adları, simgeler, anlaşılmaz tılsımlı sözler, simgeler, yıldız işareleri gibi gibi çeşit çeşit muskalar yazılmıştır.

Bu yazılan muskaları ayırt edece olursak ; âyet, hadis, sûre ve duâların yazıldığı muskalar İslam dönemine, diğerleri ise İslam’dan önceki bâtıl inanç ve hurafelere âittir.

2018 - Aydınlı Mehmet Hoca