Whatsapp Destek
Whatsapp Destek

Muska ve Muskacılık

Muska ; yazılı bir kağıt parçasıdır ve genel de üzerinde ayet, hadis, veya duaların yazıldığı, korunmak veya tedavi olmak maksadıyla kullanılan üçgen şeklinde katlanıp üzerine asılan bir nesnedir.

Muska kelimesinin aslı “nüsha”dır. Arapça nüsha’dan Türkçeye bu şekilde, değişerek geçmiştir. Farklı bölgeler de farklı isimlerle de anılmaktadır. Örneğin ; Kuzey Afrika’da “hurz” , Doğu Arabistan’da “hamaya”, “Hafiz” yahutta “maâza”, Türkiye’de “muska”, “nüsha” veya “hamâil” diye anılmaktadır.

 Efendimiz sav muska ile ilgili şöyle buyurmuştur ;

“ Kim boynuna muska asarsa o müşrik olur “

“ Kim, (kendisine fayda verdiğine veya kendisinden zararı giderdiğine inanarak muska, nazarlık ve buna benzer) bir şey takarsa, Allah onu o taktığı şeyle başbaşa bırakır!”

(Ahmed Bin Hanbel Müsned, Tirmizi 2152, Hakim)

 

Hadisi şerifte kasdedilen muska içinde ;  Allah’a isyan lafızları geçen, nazardan korunmak maksadıyla boncuk vs içeren muskalardır. Ve bâtıldır. Eğer içerisinde Allahın ayetleri yazılısı ise, bunu boyna asmayı câiz gören ulemâ da olmuştur, caiz olmadığını söyleyen islam âlimleri de olmuştur. Bu yüzden muhafaza ayetlerini, şifa ayetlerini kişinin okuması daha evlâdır.

Henüz okuyamayan küçük çocukların, üzerinde taşımasında bir sakınca görmeyen âlimler de olmuştur. Böyle durumlarda da ebeveynlerin evlatlarına muhafaza ayetlerini, duâlarını okumaları üflemeleri daha uygun karşılanmıştır.

Bu işi ticaret hâline dönüştürmenin, özellikle “muskacılık” adı altında insanların maddi-manevi duygularını sömürmenin, islam diniyle uzaktan yakından bir ilgisi bulunmamaktadır. Tamamen bâtıldır. 

 

2018 - Aydınlı Mehmet Hoca