Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Whatsapp Destek

Nazar ve Ayetleri

NAZAR ÂYETLERİ

 Nazar yani göz değmesi dinimizde vardır ve bu hakikati Efendimiz (sav) şöyle bildirmişlerdir: 

Göz değmesi (nazar) haktır.”  ( Buhâri, Tıb, 36 )

“Nazar, insanı kabre, deveyi tencereye sokar (öldürür).”

( Suyûti, el-Câmiu’s- Sağir, II, 60 )

Peygamber efendimiz (sav) ‘inde hadis-i şeriflerinde buyurdukları gibi, nazar çok önemli bir hakikat olup gafletle yapılan nazarlar neticesinde kişiyi mezara dahi sokabilir yani ölümle neticelenebilir. Bu yüzden kişinin nazardan muhafaza olabilmesi için bol bol nazar ayetlerini, dualarını okuması kendi menfaatinedir. Yine kendi nazarlarından başka bir kişinin, varlığın etkilenmemesi için de noksan sıfatlardan münezzeh olan yüce Rabbini zikretmesi, “maaşallah” demeyi de unutmaması gerekir. Bir kimse görüp beğendiği birşeye kendi nazarının isâbet edip de zarar vermemesi için ;

“Maaşallahu la guvvete illâ billâh” yani “Allah’ın dilediği olur, güç ve kuvvet ancak Allah’a mahsustur.” Demesi uygundur. Mübarek olması için de ; “ Bârekallahu fîke ve aleyke” yani “Allah hakkında hayırlı eylesin!..” demeyi unutmaması gerekir.

Bu sebeplerden ötürü mümin bir kul hiçbir zaman gafletle nazar etmemelidir, baktığı her yerde, her nesne de, her varlıkta Cenab-ı Hakk’ın kudret tecellilerini tefekkür etmeli ve yine yüce Rabbini zikretmesi gerekir…

Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim de bulunan Kalem suresinin 51.ci ve 52.ci ayeti kerimeleri nazar ayetleri olarak bilinir ve nazardan muhafaza olunmak için okunur. Ayet-i kerimeler şöyledir ;

“ Ve in yekâdullezîne keferû le yüzligûneke bi ebsârihim lemmâ semiuzzikra ve yegûlünne innehû le mecnûn. Ve mâ hüve illâ zikrul’lil âlemin.”

“ O inkârcılar Kur’an’ı işittikleri zaman, seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, ‘şüphe yok o bir mecnundur ‘ derler. Oysa Kur’an, âlemler için öğütten başka bir şey değildir.”

( KALEM sûresi 51 / 52 )

2018 - Aydınlı Mehmet Hoca