Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Whatsapp Destek

Gizli İlimler

Gizli ilimler

GİZLİ İLİMLER

Nedir?

İlmi yaratan ve sonsuz ilmin sahibi olan Allah-u Teâla Hz.leri, bazı ilimleri kullarına bildirdiği gibi bazı ilimleri de kendi katında gizli tutmuştur. Yine bazı ilimleri de seçmiş olduğu kullarına bildirmiştir. Bu tarz ilimler kulun kesbiyle (gayretiyle) değil de, Cenab-ı Hakk’ın dilemesiyle öğrenilen ilimlerdir.

Gizli ilimler, İslamiyet’te “havas” olarak geçmektedir. Havas ilmi, herkeste bulunmayan birtakım bilgi ve yeteneklere sahip olan kişiler tarafından gerçekleştirilir. Sanılanın aksine, büyü ve sihir ile ilgisi yoktur. Havas ilmi içerisinde bu konular da değerlendirilir ancak gizli ilimler ile asıl kastedilen, dini kurallara üstün bir seviyede riayet ederek yaşamak ve hepsi hakkında da bilgi sahibi olmaktır. İslamiyet’in en derin manevi yönüne ait, mistik bir ilimdir. Manevi olarak belli bir seviyeye gelmeyen insanlar, havas ilmi içerisine kabul edilmezler.

Seyyid Abdülhakîm Arvasi ise, şunları ifâde etmektedir: “Emîr Sultan hazretleri, ledünnî ilme sâhipti. Bu ilim yetmiş iki derecedir. İlk derecesinde olan, bir ağaca bakınca yapraklarının sayısını, bir denize bakmakla damlalarının adedini, bir çöle bakınca kumlarının sayısını bilir.” Kıyamet yaklaştıkça, insanlar dinden uzaklaşmaya başlamaktadır. Eskiden kerameti görülen evliya çoktu. Fakat dinden uzaklaştıkça evliya azaldı, kerametler görülmez oldu. Ledün ilmi unutuldu. Sapıklar çoğaldı, keramet inkâr edilmeye başlandı.

Marifet ilmi, havas ilmi, ledünni ilim, gaybi ilimler gibi ilimlerin hepsi gizli ilimlerdir

2018 - Aydınlı Mehmet Hoca