Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Whatsapp Destek

DUÂ KABUL OLDUĞUNDA YAPILAN HAMD

Duâ mümin için bir silah gibidir. Kendisini onunla korur, Cenab-ı Hakk’tan istek ve hacetlerini duâ yoluyla ister… Duâsız bir kul düşünülemez, duâ etmeyen kalp bir süre sonra katılaşır…

Fakat yapılan her duâ kabul olunacak diye bir kâide yoktur. Cenab-ı Hakk dilerse kulunun duasını kâbul buyurur, dilerse de onu başka bir vakte erteler… Kul bunu idrak etmese de, ertelenişi hayrınadır.

Eğer kulun arzu ettiği şey yaptığı tüm duâlara rağmen gerçekleşmiyorsa, kul “duam kabul olmuyor” diye ye’se (ümitsizliğe) kapılmamalı, duâsına devam etmelidir… Çünkü Cenab-ı Hakk eğer kulun dilediğini vermiyorsa, muhakkak bu kişinin hayrınadır.

Ebû Hüreyre r.a.’dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sav. şöyle buyurmuşlardır ;

“Sizden herhangi biriniz – Duâ ettim de kabul olunmadı- diyerek acele etmedikçe duâsı kabul olunur.”

(Tirmizi, Deavat,21)

Duâsına icabet edilen kul yine büyük bir hamd ile Rabbine yönelmeli, ona şöyle duâ etmelidir :

“Elhamdülillâhillezî bi izzetihî ve celâlihî tetimüs-sâlihât”

manâsı ;

“Hamd o Allahu Teâlaya mahsusdur ki, izzeti ve celâli sayesinde bütün iyi işleri tamamlanır.”

  • Share this post

Previous Article Nazar Boncuğu Korur Mu?
Next Article NAZAR DEĞMESİ NASIL OLUR ?

Comments

Comments are closed.

2018 - Aydınlı Mehmet Hoca