Whatsapp Destek
Whatsapp Destek

Cinlerden Korunma Yolları

CİNLERDEN KORUNMA YOLLARI 

İnsanlarla cinler arasındaki etkileşim konusunda da görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Başta vesvese vermek olmak üzere cinlerin insanlara bazı etkilerinin olabileceği hususu prensip olarak kabul edilmekle birlikte, inananlar üzerinde şeytanın bile bir hakimiyetinin olmayacağını ifade eden ayetlerden hareketle, cinlerin de inancı sağlam ve sarsılmaz olan, Allah’a dayanıp, güvenen ve sığınanlara, O’nun rızası doğrultusunda bilgi-davranış bütünlüğünü sergileyenlere herhangi bir etkisinin olmayacağı ortadadır. Şu halde Müslüman bir kimsenin cinlerden korkmaması ve Allah’ın izni olmadan, bir varlığın başka bir varlığa zarar veremeyeceğine gönülden inanması gerekir…

Diğer varlıklardan gelebilecek zararlara karşı Allah’a sığınmak gerektiği gibi, cinlerden gelmesi muhtemel etki ve zararlara karşı da Allah’a sığınmak gerekir.

Nitekim peygamber Efendimizin de cinlerin insanı muhtemel etkilemesine karşı Âyetü’l-Kürsî’yi ve Muavvizeteyn’i ( Felak ve Nâs Sûrelerini ) okuyarak bu yönde örnek davranış gösterdiği rivayet olunmuştur.

Velhasılı görünmeyen varlıkların şerrinden, vesvesesinden korunmak üzere nazil olan Felak ve Nas surelerini okumalı, Allah cc’ye sığınılmalıdır. Cinler de insanlar gibi yaşayan varlıklardır nitekim ki bizler onları göremeyiz. Bu yüzden de onları rahatsız etmemek ve korunmak adına büyükler gece besmelesiz dışarıya bir şey silkelememeyi, yine gece dışarı da def-i hâcet ( tuvalet ) ihtiyacını gidermemeyi, lavabolardan sıcak su dökmemeyi vs. gibi uyarılar da bulunmuşlardır. Korunma ayetlerini bol bol okumalı, hatta gece yatarken veyahut evden dışarı çıkarken de bu sureleri okumayı bir müslüman alışkanlık hâline getirmelidir.

 

(kaynak: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam’a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz, Ensar Neşriyat)

2018 - Aydınlı Mehmet Hoca