Whatsapp Destek
Whatsapp Destek

Cinler Hakkında Bilinmeyenler

CİNLER HAKKINDA BİLİNMEYENLER

 Cinlerin yaratılışları insanların yaratılmasından daha evveldir.  Çok zehirli bir ateşten yaratıldıkları Kuran-ı Kerim de bildirilir :

Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.”  HİCR/27

Bir kısım islam âlimleri cinleri Ervah-ı Sufliyye yani aşağılık ruhlar diye adlandırmıştır. Gözle görülmeyen varlıklardır. Onların görünmeyişleri meleklerde olduğu gibi, bizim görecek kabiliyette olmayışımız sebebiyledir.

Erkek ve dişi olanları vardır. Evlenir, çoğalırlar, yer içerler. Genci kocası vardır.

Yaratılışları türlü suretlere girmeye, ağır işler görmeye müsaittir. Süleyman as. Belkıs’ın tahtını Yemen’den getirtmek isteyince:

“Cinlerden bir ifrit şöyle dedi: Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Ben buna karşı herhalde güvenilecek bir kuvvete mâlikim.” ( CİN/6 )  Gelecek olan taht Yemen’de, Süleyman as ise Kudüs’te bulunuyordu. Bu mesafeden tahtı bir saniye içinde getirmek büyük bir kuvvet ve sür’ate ihtiyaç gösterir. Aslında görünmeyen cinnin, Hazreti Süleyman’la karşılıklı konuşması ise onun gözle görülebilecek bir surete girdiğini ifade eder.

Sebe sûresinin 12,13, 14. Âyetlerinde de Süleyman as.’ın onları ağır ve meşakkatli işlerde kullandığı anlatılmaktadır.

Peygamberimizi Kuran okurken dinleyen bir kısım cinlerin, kavimlerine vardıklarında şu sözleri söyledikleri haber verilir: “Biz hakiki hayranlık veren bir Kuran dinledik ki o, hakka ve doğruya götürüyor. Bundan dolayı bizde ona iman ettik. Rabbimize bundan sonra hiçbir şeyi asla ortak tutmayacağız.” (CİN/1-2)

Bir başka âyeti kerime de, peygamberimizi dinleyen cinlerin bir kısmının salih Müslümanlar olduğu, bir kısmının böyle olmadığını söyledikleri beyan edilir.

İmam-ı Müslim’in rivayet ettiği bir hadis-i şerifin meali şöyledir. İbn-i Mesud diyor ki : “ Bir gece Rasulullah sav. İle beraberdik, derken aramızdan kayboldu. Vadiler de, dağlar da aradık, bulamadık. Bu yüzden bütün geceyi endişe içinde geçirdik. Nihayet sabaha erdik. Bir de baktık ki o Hira’dan geliyor. Ya Rasulallah dedik, sizi kaybettik, aradık bulamadık. Bu yüzden bütün gecemiz endişe içinde geçti. Şöyle buyurdu: “ Bana cinden davetçi geldi. Onunla beraber gittim, onlara Kuran okudum.”

Cinlerin mümin olanları müminlerle beraber cennette, kafir olanları kafirlerle beraber cehennemdedir. 

(kaynak: İslam Akaidi, Doç. Dr. A. Lütfi Kazancı, sf: 406-408, Şeytan ve Cin, Marifet Yayınları)

 

2018 - Aydınlı Mehmet Hoca