Whatsapp Destek
Whatsapp Destek

Büyü Çeşitleri

Büyü hakkında tam mâlumatı bulunmayan kişi ve kişiler tarafından günümüzde bir çok bilgi karışıklığı yaşanmaktadır. Özellikle islamiyette bulunmayan ve sonradan ilave edilen mevzuular o kadar çoktur ki, dini bilgisi yetersiz olan kimseler bu bilgilere inanıp yine bu bilgiler ışığında hareket etmektedir. İşte pek çok konu hakkında etkili büyüsü olduğuna inanılan “büyü” mevzuusu da böyledir.

Sevdiği bir kimseyle evlenebilmek için yapılan büyüler, terk edildiği sevdiği geri dönsün diye yapıldığına inanılan büyüler, evlilik büyüleri, iş bulma büyüleri, kişileri birbirinden ayırma büyüleri gibi tamamen bid’at olan bu düşünceler çok tehlikelidir ve –Allah muhafaza- kişinin imansız olarak can vermesine bile sebebiyet verebilir.

O yüzden büyü çeşitleri adı altında yayılan bu bilgilerin hiçbir sahih dayanağı yoktur ve Peygamber Efendimizin hayatında da bu tarz büyü çeşitlerinden bahsedilmemektedir.

Büyücü veya sihirbazların birçok gizli şeyleri bilebildiği, tabiat üstü işler başarabildiği şeklindeki yaygın inançlar, muteber kaynaklarda İslâm’a aykırı görülmüş, sihri mubah saymanın, haramı helâl saymak anlamına geleceği, bu sebeple de müslümanın dinden çıkmasına sebep olacağı kanaatine varılmış; ayrıca en yetkili ve güvenilir müslüman bilginler, bir kimsenin, sihrin haram olduğuna inanmakla birlikte, sihir yapmasının veya yaptırmasının ya da sihre ve sihirbaza inanmasının da büyük günah olduğu konusunda ittifak etmişlerdir.

( Bu husustaki hadisler için meselâ bk. Buhârî, “Vesâyâ”, 23; Müslim, “Îmân”, 144; Ebû Dâvûd, “Vesâyâ”, 10 )

2018 - Aydınlı Mehmet Hoca