Whatsapp Destek
Whatsapp Destek

Borçlu İken Okunacak Duâlar

Yüce dinimiz her durum ve şartta yalnızca Allah cc.’ye sığınmayı ve tevekkül etmeyi bize öğretmiş, pek çok duâyı da Rasul-i Ekrem efendimiz vasıtasıyla bizlere bildirmiştir.

Borcundan halâs olmak isteyen ve borçlusuna karşı âciz düşen mümin bir kulun yapacağı pek çok duâlar vardır. Bunları bize Rasullullah efendimiz (sav) şöyle bildirmiştir:

“ Bana Cibril’in öğrettiğini sana öğreteyim mi? Çok cimri ve kıskanç birine, yahud zâlim bir sultana, yahud fahşinden korktuğun kötü bir borçluya işin düştüğü zaman okursun :

Ey Rabbim! Her şeye mutlak gâlib ve mutlak büyük ancak sensin, bende senin zayıf ve düşkün bir kulunum. Her türlü kuvvet kudret ancak seninledir. Ey Rabbim! Firavunu Musa’ya musahhar kıldığın gibi filanı da bana musahhar kıl ve Davud’un elinde demiri yumuşattığın gibi onun da kalbini bana karşı yumuşat. O senin iznin olmadan bir şey konuşamaz, onun nâsiyesi de, kalbi de senin kabza-i kudretindedir. Senin zatının senâsı yücedir ey merhamet edicilerin merhamet edicisi!” ( Ali el-Müttaki,no:16815 )

Borçlu olan kişi sabah namazından sonra üçyüz defa ÂRAF suresinin 89.cu ayeti kerimesini duâ niyetiyle okumalıdır.

“…Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adâletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.”

Ve her 100 defanın sonunda şöyle duâ etmelidir ;

“Ey kapıları açan Allah’ım! Bize en hayırlı kapıyı aç!…”

 Borçlu olan mümin kullar için peygamber efendimiz (sav) şöyle duâ etmelerini istemiştir :

 “ Sana bir duâ öğreteyim mi ki, onunla duâ edersen dağ kadar borcun olsa Allah onu ödemeye muvaffak kılar. De ki ey Muâz:

“ Ey mülkün mâliki olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelil kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin.”

( ÂLİ-İmran / 26 )

“ Ey dünya ve ahiretin Rahman’ı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni senden başkasının acımasından müstağni kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.”

  • Share this post

Next Article Çocuk sahibi olmak isteyenler için dua

Comments

Comments are closed.

2018 - Aydınlı Mehmet Hoca